COMBO TIẾNG ANH IELTS VÀ SÁCH ONLINE - TAILIEUONTHI.NET
↪↪↪ NHẬN ĐƯỢC
 
✅ Đầy Đủ Các Khoá Luyện Thi Tiếng Anh IELTS và Sách Ebook Online
✅Dành Cho Mọi Đối Tượng: Mất Gốc, Cơ Bản, Nâng Cao
✅ Tiết Kiệm Chi Phí Học Tập Cực Kì Lớn 💲💲💲
 
✅Hỗ Trợ Mọi Thiết Bị Học Online: Pc, Laptop, Smartphone, Tablet,..
✅Có Thể Tải Về Xem Offline
✅Update Đảm Bảo Đầy Đủ Bài Giảng, Tài Liệu Chất Lượng Như Web
✅Thời Gian Học Tập Vĩnh Viễn (Nếu Học Web Chỉ Học 1 Năm)
 
🔎THÔNG TIN CHI TIẾT:  https://tlot.cc/ieltssv (🎯FULL CÁC KHOÁ LUYỆN THI TIẾNG ANH IELTS VÀ SÁCH ONLINE (IELTS NGUYỄN HUYỀN, NGỌC BÁCH, QUANG THẮNG,  THẦY ĐẶNG TRẦN TÙNG, CÔ LIZ, THẦY SIMON, SÁCH TRUNG TÂM ZIM,...)
 
🎯FORM ĐĂNG KÝ CÁC NHÓM KHOÁ HỌC ONLINE - TÀI LIỆU ÔN THI .NET https://tlot.cc/dkonlinetlotgr
 

MỤC LỤC  5

📑LIST CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ANH IELTS & SÁCH ONLINE CÓ TRONG COMBO TIẾNG ANH IELTS      6

⚛IELTS-NGUYENHUYEN.COM - IELTS NGUYỄN HUYỀN       6

📚1. KHÓA HỌC IELTS LISTENING ONLINE - IELTS NGUYỄN HUYỀN         7

📚2. KHÓA HỌC IELTS READING ONLINE - IELTS NGUYỄN HUYỀN         11

📚3. KHOÁ HỌC SPEAKING ONLINE - IELTS NGUYỄN HUYỀN         14

📚4. KHOÁ HỌC  WRITING ONLINE - IELTS NGUYỄN HUYỀN         16

📚5. KHÓA HỌC NGỮ PHÁP CƠ BẢN CHO IELTS – IELTS NGUYỄN HUYỀN        19

📚6. (BONUS) KHÓA HỌC IELTS VOCABULARY ONLINE – IELTS NGUYỄN HUYỀN          22

⚛NGOCBACH.COM - IELTS NGỌC BÁCH      25

📚COMBO IELTS PACKAGE          25

  1. KHÓA IELTS LISTENING ONLINE BY NGOCBACH 29
  2. KHÓA READING ONLINE 2019 BY NGOCBACH 30

III. KHÓA WRITING ONLINE 2019 BY NGOCBACH  31

  1. KHÓA TOPIC VOCABULARY ONLINE 2019 BY NGOCBACH 32

📚KHO EBOOK SÁCH VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN KHOÁ HỌC          33

*SÁCH CÓ TRÊN NHÓM DẠNG EBOOK ONLINE*    33

⚛IELTS-QUANGTHANG.COM - IELTS QUANG THẮNG       34

📚 KHÓA HỌC IELTS READING ONLINE - IELTS QUANG THẮNG  35

⚛ONTHIIELTS.COM.VN - SÁCH IELTS THẦY ĐẶNG TRẦN TÙNG        36

📚 BỘ SÁCH HOW TO CRACK IELTS THẦY ĐẶNG TRẦN TÙNG        38

  1. EBOOK HOW TO CRACK THE IELTS WRITING TEST VOL.1 - TUYỆT CHIÊU ĐẠT BAND ĐIỂM CAO BÀI THI WRITING THẦY ĐẶNG TRẦN TÙNG 38
  2. EBOOK HOW TO CRACK THE IELTS SPEAKING TEST - PART 1 THẦY ĐẶNG TRẦN TÙNG 40

📚 EBOOK 40 CHỦ ĐỀ PHẢI BIẾT CHO IELTS SPEAKING 7.5+ THẦY ĐẶNG TRẦN TÙNG      41

⚛ZIM.VN - SÁCH IELTS TRUNG T M ANH NGỮ ZIM          42

📚 EBOOK BỘ SÁCH UNDERSTANDING FOR IELTS: TỪ VỰNG & NGỮ PHÁP ỨNG DỤNG TRONG BÀI THI IELTS          42

  1. EBOOK UNDERSTANDING GRAMMAR FOR IELTS: PARAGRAPH AND ESSAY1, ANH NGỮ ZIM 43
  2. EBOOK UNDERSTANDING GRAMMAR FOR IELTS - SENTENCE | NGỮ PHÁP ỨNG DỤNG TRONG IELTS - VIẾT C U, ANH NGỮ ZIM 44

3+4 EBOOK EBOOK UNDERSTANDING VOCAB FOR IELTS WRITING & SPEAKING - TỪ VÀ CỤM TỪ CHO 18 CHỦ ĐỀ IELTS, ANH NGỮ ZIM 45

📚 EBOOK BỘ ĐỀ THI THỬ IELTS TẠI ZIM (PRACTICING FOR IELTS 1&2 + AUDIO)          47

⚛IELTSLIZ.COM - TÀI LIỆU IELSTS CÔ LIZ  49

⚛IELTS-SIMON.COM - TÀI LIỆU IELTS THẦY SIMON        50

📑THÔNG TIN THÊM: 51

ZALO OA ĐĂNG KÝ CÁC NHÓM KHOÁ HỌC ONLINE      51

FACEBOOK TÀI LIỆU ÔN THI GROUP - TAILIEUONTHI.NET