COMBO BRANDCAMP - MARKETING, BUSINESS VÀ CREATIVITY

COMBO BRANDCAMP - MARKETING, BUSINESS VÀ CREATIVITY

↪↪↪ NHẬN ĐƯỢC
 
✅Các Khoá Học Online Trên BRANDCAMP - Nền Tảng Học Trực Tuyến Và Nội Dung Số Về Marketing, Business và Creativity Tại Việt Nam
✅Update Khoá Học Đảm Bảo Đầy Đủ, Chất Lượng Như Trên Trang Chủ
✅Tiết Kiệm Chi Phí Học Tập Cực Kì Lớn ???
 
✅Hỗ Trợ Mọi Thiết Bị Học Online: Pc, Laptop, Smartphone, Tablet,..
✅Có Thể Tải Về Xem Offline
✅Thời Gian Truy Cập Vĩnh Viễn
 
?CÁC KHOÁ HỌC ONLINE TRÊN BRANDCAMP - NỀN TẢNG HỌC TRỰC TUYẾN VÀ NỘI DUNG SỐ VỀ MARKETING, BUSINESS VÀ CREATIVITY TẠI VIỆT NAM
 
?FORM ĐĂNG KÝ CÁC COMBO KHOÁ HỌC ONLINE - TaiLieuOnThi .NET https://tlot.cc/dkonline
 
 
*CHÚ Ý THEO DÕI LIST KHOÁ HỌC TRONG COMBO SẼ ĐƯỢC UPDATE LIÊN TỤC*

COMBO BRANDCAMP GIÚP BẠN 
HỌC TIẾT KIỆM MÀ VẪN CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ NHẤT!

 

⭐VIEW FULL COMBO BRANCAMP - TaiLieuOnThi .Net✅ https://tlot.cc/fullbrandcamp

 

?REVIEW CÁC KHOÁ HỌC TẠI BRANCAMP https://www.brandcamp.asia/blog 

PHÂN MỤC MỘT SỐ NHÓM KHOÁ HỌC TRÊN BRANDCAMP

  • 01. NHÓM KHÓA HỌC: BRAND ACTIVATION - KÍCH HOẠT THƯƠNG HIỆU
  • 02. NHÓM KHÓA HỌC: BRAND COMMUNICATION - QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG
  • 03. NHÓM KHÓA HỌC: BRAND INNOVATION - CẢI TIẾN SẢN PHẨM
  • 04. NHÓM KHÓA HỌC: BRAND PLANNING - CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH
  • 05. NHÓM KHÓA HỌC: CONSUMER UNDERSTANDING - NHẬN DIỆN ĐÚNG VÀ THẤU HIỂU NGƯỜI DÙNG
  • 06. NHÓM KHÓA HỌC: CREATIVE & ADVERTISING - SÁNG TẠO VÀ QUẢNG CÁO
  • 07. NHÓM KHÓA HỌC: DIGITAL MARKETING - TĂNG TỐC MARKETING TRONG THỜI ĐẠI DIGITAL
  • 08. NHÓM KHÓA HỌC: HOSPITALITY
  • 09. NHÓM KHÓA HỌC: MARKETING FUNDAMENTALS - NHIỆM VỤ CỦA BRAND MARKETING
  • 10. NHÓM KHÓA HỌC: PROFESSIONAL SKILLS
  • 11. NHÓM KHÓA HỌC: TRACKING & MEASUREMENT - THEO DÕI VÀ ĐO LƯỜNG
  • 12. NHÓM KHÓA HỌC: TRADE MARKETING
  • 13. NHÓM KHOÁ HỌC KHÁC

?BRANDCAMP - NỀN TẢNG HỌC TRỰC TUYẾN VÀ NỘI DUNG SỐ VỀ MARKETING, BUSINESS VÀ CREATIVITY TẠI VIỆT NAM

01. NHÓM KHÓA HỌC: BRAND ACTIVATION - KÍCH HOẠT THƯƠNG HIỆU

  1. Brand Activation: Kích hoạt Thương hiệu
  2. Effective Consumer Promotion: Tổ chức Khuyến mại Hiệu quả

02. NHÓM KHÓA HỌC: BRAND COMMUNICATION - QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG

  1. Influencer Marketing: Tiếp thị qua Người ảnh hưởng
  2. Khám phá Thế giới Quảng cáo TVC
  3. Pathway to Strategic Communication Planning: Con đường Chiến lược Truyền thông - Đi để Đến
  4. PR Plan & Media Relations Management
  5. Principles of IMC: Những nguyên lý Truyền thông Tổng hợp
  6. Truyền thông Thương hiệu Tổng lực: Integrated Brand Communication

03. NHÓM KHÓA HỌC: BRAND INNOVATION - CẢI TIẾN SẢN PHẨM

  1. New Product Development for SME & Startup
  2. New Product Development: Hoạch định Phát triển Sản phẩm mới

04. NHÓM KHÓA HỌC: BRAND PLANNING - CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH

  1. Brand KPI: Đặt mục tiêu cho Thương hiệu
  2. Brand Marketing Plan: Lập kế hoạch Brand Marketing (Phần 2)
  3. Brand Marketing Plan: Lập kế hoạch Brand Marketing (Phần 3)
  4. Brand Portfolio Strategy
  5. Portfolio Strategy Design: Thiết kế Chiến lược Danh mục
  6. Pricing Strategy: Chiến lược Định giá
  7. Segmentation for Business Growth: Phân khúc Thị trường để Tăng trưởng Kinh doanh
  8. The first 6 weeks: 6 tuần đầu tiên của Brand Manager (Phần 1)
  9. The first 6 weeks: 6 tuần đầu tiên của Brand Manager (Phần 2)
  10. The first 6 weeks: 6 tuần đầu tiên của Brand Manager (Phần 3)

05. NHÓM KHÓA HỌC: CONSUMER UNDERSTANDING - NHẬN DIỆN ĐÚNG VÀ THẤU HIỂU NGƯỜI DÙNG

  1. 360 độ Thấu hiểu Người tiêu dùng
  2. Consumer & Market Segmentation: Phân khúc Nhu cầu và Thị trường
  3. Discovering Insights for Growth & Innovation
  4. Giải mã Người tiêu dùng bằng Nghiên cứu định tính
  5. Kỹ thuật đặt câu hỏi đào sâu Insight
  6. Shopper MIA (Mission - Insight - Action): Nắm bắt tâm lý người mua hàng
  7. Quantitative Research: Nghiên cứu Định lượng trong Quyết định Kinh doanh
  8. Quy trình Khám phá Insight 3-D

06. NHÓM KHÓA HỌC: CREATIVE & ADVERTISING - SÁNG TẠO VÀ QUẢNG CÁO

  1. 21 Ý Tưởng Phim Quảng Cáo / Viral Clip
  2. Account Management 101 - All Basics
  3. Account vs Designer: Phản hồi thiết kế hiệu quả
  4. B&B Journey: From Brief to Briefing
  5. Bách Khoa Toàn Print
  6. Bookaholic #2: Quảng cáo không nói láo
  7. Break into Advertising
  8. Câu Chốt Hạ
  9. Creative Evaluation - A2B
  10. Dắt túi 5 công thức sản xuất ý tưởng
  11. Kể Chuyện 360
  12. Pitch To Win
  13. Sáng tạo "Lưu manh" (Twisted Minds)
  14. The Account Story: Những câu chuyện xương máu nghề Account
  15. Tưởng Là Có Ý (Ideas & Concept)

07. NHÓM KHÓA HỌC: DIGITAL MARKETING - TĂNG TỐC MARKETING TRONG THỜI ĐẠI DIGITAL

  1. Content Marketing Planning: Hoạch định Nội dung thông minh
  2. Digital Audit: Kiểm định Kỹ thuật số
  3. Digital Display Ads: Quảng cáo Hiển thị
  4. Digital Performance Marketing: Tối ưu để tăng trưởng
  5. Foundation of Digital Marketing
  6. Google Ads Search 101: Cơ bản về Google Ads Search
  7. Tối ưu doanh thu với Tiếp thị liên kết dành cho Người bán trên Shopee
  8. Web Analytics: Phân tích Dữ liệu Website
  9. Website Development: Từ Hoạch định đến Thực thi

08. NHÓM KHÓA HỌC: HOSPITALITY

  1. 9P of Restaurant Management: 9P trong Quản trị Nhà hàng (Phần 3)
  2. 9P of Restaurant Management: 9P trong Quản trị Nhà hàng (Phần 1)
  3. 9P of Restaurant Management: 9P trong Quản trị Nhà hàng (Phần 2)
  4. Kick-Start Your Beverage Business: Khởi nghiệp Kinh doanh Đồ uống (P1: Ý tưởng & Địa điểm)
  5. Principles of Hospitality Marketing

09. NHÓM KHÓA HỌC: MARKETING FUNDAMENTALS - NHIỆM VỤ CỦA BRAND MARKETING

  1. Bookaholic #3: Tiếp thị 4.0
  2. Bookaholic #5: Business Model Generation – Tạo lập mô hình kinh doanh
  3. Foundation of Brand Building: Nền tảng Xây dựng Thương hiệu
  4. Into the Fashion World: Nhập môn Thời trang

10. NHÓM KHÓA HỌC: PROFESSIONAL SKILLS

  1. Cân bằng Công việc và Cuộc sống
  2. Chiến lược Hoạch định Mục tiêu
  3. Chiến Thắng Những Đòn Tâm Lý Trong Bán Hàng
  4. Communication@Work: Nâng cao Năng lực Giao tiếp Hiệu quả nơi Công sở
  5. Copy-selling: Bán hàng Thu hút bằng Ngòi bút
  6. Cuộc sống Lý tưởng
  7. Expert-selling: Bán hàng như một chuyên gia
  8. Hệ thống hóa những nhiệm vụ trọng yếu
  9. Huấn luyện Lãnh đạo kế thừa
  10. Lãnh đạo Tình huống theo DISC
  11. Leadership Fundamentals: Xây dựng Nền tảng lãnh đạo
  12. Leadership Philosophy: Phát triển Triết lý lãnh đạo
  13. Leading Organization: Chuyển hoá Doanh nghiệp
  14. Leading Team: Dẫn dắt Đội ngũ
  15. Leading Yourself: Lãnh đạo Bản thân
  16. Managing Up and Across: Kỹ năng Làm việc với Cấp trên và Đồng nghiệp
  17. Mở khóa Nhu cầu & Bán Giải pháp
  18. Negotiation: Thương lượng cùng thắng bằng ý tưởng thứ 3
  19. Nhận diện Khách hàng & Nuôi dưỡng Quan hệ
  20. Phát triển Sự nghiệp
  21. Price-selling: Vượt qua mọi trở ngại về giá
  22. Public Speaking: Thuyết trình Chuyên nghiệp
  23. Quản lý Đa nhiệm
  24. Sales Values & Target: Quản trị Mục tiêu & Tăng trưởng
  25. Sales Compensation: Lên chiến lược lương thưởng thông minh
  26. Sales Performance: Tuyển dụng & Quản lý Hiệu suất
  27. Sales Training & Supervision: Huấn luyện & Giám sát đội ngũ
  28. Story-selling: Lôi cuốn khách hàng bằng câu chuyện
  29. The Professionals
  30. Tối đa hóa năng suất làm việc
  31. Tối đa Lợi nhuận từ Bán lại & Truyền miệng
  32. Tổng quan về Hiệu suất
  33. Truyền Cảm Hứng & Gắn Kết Đội Ngũ
  34. Truyền đạt Rõ ràng
  35. Ủy quyền Hiệu quả
  36. Vượt qua Từ chối & Chốt Sales hiệu quả
  37. Xây dựng kế hoạch thông minh

11. NHÓM KHÓA HỌC: TRACKING & MEASUREMENT - THEO DÕI VÀ ĐO LƯỜNG

  1. Brand Health Check: Hướng dẫn đọc hiểu Báo cáo đo lường Sức khỏe Thương hiệu
  2. Consumer Panel: Hướng dẫn đọc hiểu báo cáo nghiên cứu Hành vi Người tiêu dùng
  3. Consumers of Tomorrow
  4. Retail Audit: Hướng dẫn đọc hiểu Báo cáo Đo lường Bán lẻ

12. NHÓM KHÓA HỌC: TRADE MARKETING

  1. Actionable In-Store Marketing
  2. Foundation of Trade Marketing
  3. Route to Market: Thiết kế, Vận hành và Tối ưu Hệ thống Phân phối

13. NHÓM KHOÁ HỌC KHÁC

  1. 22 Nguyên tắc cơ bản tiếp thị thương hiệu
  2. 7 Lăng kính thấu hiểu người tiêu dùng
  3. Brand Marketing Plan: Lập kế hoạch Brand Marketing (Phần 1)
  4. Brand Naming: Phương pháp sáng tạo Tên thương hiệu
  5. Brand Positioning: Định Vị Thương Hiệu
  6. Brand Positioning Strategy Design: Thiết kế Chiến lược Định vị
  7. Bring Ideas to Life: Print-ad Production
  8. Portfolio Strategy Design: Thiết kế Chiến lược Danh mục
  9. Crisis Management in Social Age
  10. Định vị cho Start-up & SME
  11. Event Planning (Part 1): Pre-event
  12. Foundation of Market Research
  13. Foundation of PR & Corporate Communication
  14. Hình thành kim tự tháp lãnh đạo
  15. Media-Mix KPI: Đặt mục tiêu cho các Kênh truyền thông
  16. Quantitative Research: Nghiên cứu Định lượng trong Quyết định Kinh doanh
  17. Out-of-Home: Quảng cáo ngoài trời
  18. Packaging Development: Phát triển Bao bì chuẩn Marketing
  19. Programmatic Advertising
  20. Brand Marketing Finance: Tài chính ứng dụng trong Brand Marketing
  21. Thấu hiểu Tiếp thị Di động
  22. The 7P Marketing Strategy
  23. VietNam Market & Consumer Landscape 2017
  24. Vietnam Media Landscape Tổng quan ngành truyền thông Việt Nam
  25. Service Marketing from A to Z: Xây dựng chiến lược Marketing Dịch vụ